Velikost textu

155 – záchranná služba

Volejte při selhání základních životních funkcí, závažném úrazu nebo nemoci.

V případě volání na linku záchranné služby stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
  • vaše jméno, příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • jméno příjmení a věk postižené osoby, znáte-li je,
  • jak k postižení došlo (selhání funkcí, projevem nemoci či následkem úrazu),
  • jak se postižení projevuje (zda dýchá, zda je při vědomí, zda krvácí, apod.),
  • pokud je potřeba, popište nejvhodnější cestu k místu, kde se postižená osoba nachází, popřípadě upozorněte na komplikace v dojezdové trase.

Vyčkejte na místě a až do příjezdu záchranné služby poskytujte postiženému pomoc podle svých možností. Počítejte s tím, že ve vozidle záchranné služby není možné přepravovat žádné další osoby ani příbuzné postiženého.

Na linku záchranné služby lze volat 24 hodin denně. Linka je pro volající bezplatná. Je možné volat i z mobilního telefonu bez kreditu.


Při využívání lékařské služby první pomoci spadají občané Vonoklas do péče zdravotnických zařízení hlavního města Prahy. Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje nezbytnou ambulantní péči v případech náhlé změny zdravotního stavu a zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

Lékařská služba první pomoci (dětská a dorostová, dospělých, zubní)

http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/lekarska_sluzba_prvni_pomoci/prehled_lspp/index.html

Lékárna s pohotovostní službou (24 hodin)

http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/lekarny_s_pohotovostni_sluzbou/index.html

Dopravní zdravotnická služba (přeprava pacientů)

http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/dopravni_zdravotni_sluzba/index.html


Trans Hospital záchranná služba Řevnice

tel.: 257 721 555, 257 721 666, 257 721 777

Telefon při selhání životních funkcí, závažném úrazu nebo nemoci – linka 155

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine