Velikost textu

155 – záchranná služba

Volejte při selhání základních životních funkcí, závažném úrazu nebo nemoci.

V případě volání na linku záchranné služby stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
  • vaše jméno, příjmení a číslo telefonu, ze kterého voláte,
  • jméno příjmení a věk postižené osoby, znáte-li je,
  • jak k postižení došlo (selhání funkcí, projevem nemoci či následkem úrazu),
  • jak se postižení projevuje (zda dýchá, zda je při vědomí, zda krvácí, apod.),
  • pokud je potřeba, popište nejvhodnější cestu k místu, kde se postižená osoba nachází, popřípadě upozorněte na komplikace v dojezdové trase.

Vyčkejte na místě a až do příjezdu záchranné služby poskytujte postiženému pomoc podle svých možností. Počítejte s tím, že ve vozidle záchranné služby není možné přepravovat žádné další osoby ani příbuzné postiženého.

Na linku záchranné služby lze volat 24 hodin denně. Linka je pro volající bezplatná. Je možné volat i z mobilního telefonu bez kreditu.


Při využívání lékařské služby první pomoci spadají občané Vonoklas do péče zdravotnických zařízení hlavního města Prahy. Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytuje nezbytnou ambulantní péči v případech náhlé změny zdravotního stavu a zhoršení průběhu onemocnění, vzniklého v době mimo pravidelný provoz ambulantních zdravotnických zařízení.

Lékařská služba první pomoci (dětská a dorostová, dospělých, zubní)

http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/lekarska_sluzba_prvni_pomoci/prehled_lspp/index.html

Lékárna s pohotovostní službou (24 hodin)

http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/lekarny_s_pohotovostni_sluzbou/index.html

Dopravní zdravotnická služba (přeprava pacientů)

http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/dopravni_zdravotni_sluzba/index.html


Trans Hospital záchranná služba Řevnice

tel.: 257 721 555, 257 721 666, 257 721 777

Telefon při selhání životních funkcí, závažném úrazu nebo nemoci – linka 155

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 28.05.2024 000 11:50       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine