Velikost textu

Obec Vonoklasy


Oficiální název:

Obec Vonoklasy

Adresa:
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-9612650267/0100

IČ obce:
00241822

DIČ obce:
CZ-00241822
obec je plátcem DPH

Organizační struktura:

Nejvyšším orgánem je sedmičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležících do samostatné působnosti obce. Funkční období je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem obce jsou výbory, a to finanční a kontrolní.
Obec je navenek zastupována starostou, který ve vymezeném rozsahu vykonává také funkci rady obce.
Výkonným orgánem je obecní úřad. Tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.


Statistické údaje k 1. 1. 2023
Počet trvale hlášených obyvatel: 572
 
Počet popisných čísel: 197 (rodinných domů)
Počet evidenčních čísel: 100 (rekreačních objektů)
Rozloha katastru obce: 303,2 ha

Podmenu:

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine