Velikost textu

Obec Vonoklasy


Oficiální název:

Obec Vonoklasy

Adresa:
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-9612650267/0100

IČ obce:
00241822

DIČ obce:
CZ-00241822
obec je plátcem DPH

Organizační struktura:

Nejvyšším orgánem je devítičlenné zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležících do samostatné působnosti obce. Funkční období je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem obce jsou výbory, a to finanční a kontrolní.
Obec je navenek zastupována starostou, který ve vymezeném rozsahu vykonává také funkci rady obce.
Výkonným orgánem je obecní úřad. Tvoří jej starosta, místostarosta a zaměstnanci obce. Obecní úřad není dělen na odbory. Iniciativními a poradními orgány starosty jsou komise.


Statistické údaje k 1. 1. 2024
Počet trvale hlášených obyvatel: 563
 
Počet popisných čísel: 197 (rodinných domů)
Počet evidenčních čísel: 100 (rekreačních objektů)
Rozloha katastru obce: 303,2 ha

Podmenu:

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine