Velikost textu

Znak a vlajka obce

SYMBOLY OBCE VONOKLASY

Pavel Jirkovský

 

Při tvorbě obecních symbolů nebylo možné postupovat cestou heraldického přepisu stávajících obecních symbolů, protože nebyly až dosud vytvořeny. Pro tvorbu znaku a vlajky se využilo znakových figur souvisejících s její historií: názvem obce a první zmínkou o obci.

 

Název obce

 Podle historických pramenů má název obce dva možné významy. První souvisí s tím, že od nepaměti bylo hlavním zdrojem obživy obyvatel obdělávání půdy. Proto vznikla figura dvou žlutých (zlatých) zkřížených obilných klasů. Druhý je vysvětlován úpravou výrazu pro místo, kde kdysi stávalo návršní hradiště (zřejmě v lokalitě Na Vršku), odkud se pohlíželo do dáli, po celém rozlehlém údolí. Jelikož nebyly zatím pozůstatky hradiště nalezeny, byl pohled do širé krajiny vyjádřen modrou barvou oblohy.

 

První zmínka o obci

První zmínka o obci je dochována v listině krále českého Přemysla Otakara I. z roku 1227. Panovník v listině přikazuje donaci – darování výnosů – církevnímu správci kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Vzhledem k tomu, že se od těch časů jméno knížete sv. Václava v dějinách obce objevuje ještě několikrát (název kaple v tvrzi a zámečku, název kaple na návsi z roku 1887, obraz od malíře Jana Zapletala na oltáři  kaple z roku 1887, vyobrazení na dobové zástavě spolku Svornost z roku 1893, název obou původních zvonů z let 1887 a 1921, a také zvonu nového v kapli z roku 2010), stal se tento světec patronem obce. Proto vznikla figura knížete svatého Václava. Podkladem pro heraldické zpracování posloužilo jeho vyobrazení na historické zástavě spolku Svornost z roku 1893. Místo svatozáře byl zvolen zlatý (žlutý) podklad.

 

 

ZNAK OBCE

Pro znak obce je zvolen polcený štít.

 

V heraldicky pravé straně štítu (pro diváka vlevo) jsou symbolicky znázorněny oba možné významy názvu. Pojmenování obce podle obilných klasů je symbolizováno figurou dvou zlatých (žlutých) zkřížených obilných klasů. Pojmenování obce podle pohledu z hradiště do širokého okolí je symbolizováno modrou barvou oblohy. Modrý podklad pravé strany štítu se dvěma zlatými (žlutými) zkříženými obilními klasy tak vyjadřuje oba možné významy názvu obce.

 

V heraldicky levé straně štítu (pro diváky vpravo) je v podobě znakové figury knížete svatého Václava symbolicky ztvárněna první zmínka o obci v listině krále českého Přemysla Otakara I. z roku 1227, zajišťující donaci kapli svatého Václava s uloženými ostatky mučedníka. Zlatá (žlutá) barva pak symbolizuje naději, kterou svatá zář světce obec doprovází. Zlatý (žlutý) podklad levé strany štítu se siluetou knížete svatého Václava tak zohledňuje první zmínku o obci související se světcem, který jako dobový patron zosobňuje její neutuchající naději.

 

 

VLAJKA OBCE

 

Vlajka vychází ze znaku s tím, že list vlajky je modrý uprostřed se dvěma zlatými (žlutými) zkříženými obilnými klasy. Poměr šířky a délky listu zástavy je 2:3.

 

 

 

Heraldické provedení znaku a vlajky obce Vonoklasy

PhDr. Michal Fiala – heraldik

 

 

Znak obce Vonoklasy

Polcený štít. Vpravo jsou v modrém dva zlaté zkřížené obilné klasy a listy. Vlevo je ve zlatě sv. Václav oblečený v tuniku z režného plátna přepásanou koženým opaskem pobitým železnými cvoky a železnou puklou a v kožené kamaše, vše přirozených barev. U pasu mu visí meč se zlatým jílcem a záštitou v černé, zlatě okované pochvě, obut je v černé, stříbrně olemované boty, z ramen mu splývá purpurový, zeleně podšitý plášť, sepnutý u krku zlatou sponou. Na hlavě má knížecí klobouk, pravou rukou se opírá o stříbrný štít a černou orlicí se zlatou zbrojí, zlatým perizoniem a červeným jazykem postrkanou červenými plaménky. V levé ruce drží dřevěné kopí se železným hrotem, na němž je zavěšen stříbrný praporec se stejnou orlicí, jako ve štítu.

 

Vlajka obce Vonoklasy

List vlajky je modrý, uprostřed se dvěma žlutými zkříženými obilnými klasy s listy.

 

 

 

 

Grafické ztvárnění znaku a vlajky obce Vonoklasy

Věra Maláčová – grafické studio ŽIRAFA, 2011

ZnakVlajka

 

 

 

 

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine