Velikost textu

Jak podat stížnost


Způsob podání stížnosti:
 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v pracovní době
 • písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
 • elektronické podání na oficiální e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

Forma podání:
 • úřední formulář, resp. podání s náležitostmi
 • při žádosti podané ústně se na obecním úřadu pořizuje protokol

Náležitosti podání:
 • označení obecního úřadu, jemuž je podání určeno
 • jméno a příjmení (název právnického subjektu) stěžovatele
 • adresa trvalého pobytu (sídla právnického subjektu), datum narození (IČO)
 • věc: podání stížnosti
 • obsah podání - jasný a srozumitelný popis toho, čeho se stížnost týká
 • datum podání a podpis stěžovatele
       Upozornění: elektronické podání musí být podepsáno zaručeným
       elektronickým  podpisem; ten není vyžadován, pokud je elektronické podání
       do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

Řešení podání:

 • v souladu se směrnicí pro řešení stížností
 • o vyřízení podané stížnosti je stěžovatel vyrozuměn ve lhůtě do 30 dnů úředním přípisem

Opravný prostředek:
 • v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti může podatel podat stížnost na postup při vyřizování stížnosti ve lhůtě 15 dnů od doručení přípisu;
 • stížnost je možné podat i po marném uplynutí lhůty pro vyřízení stížnosti;
 • v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí stížnosti může podatel podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí;
 • opravné prostředky se podávají cestou obecního úřadu, který má povinnost ve lhůtě 15 dnů se k odvolání vyjádřit a postoupit jej nadřízenému správnímu orgánu, který  rozhodne ve lhůtě 30 dnů.

Náležitosti odvolání:
 • osobní identifikace (jako u podání)
 • uvedení toho, co požaduje přezkoumat, v čem spatřuje pochybení, čeho se odvoláním domáhá

Rozhodnutí o odvolání:

 • proti rozhodnutí o odvolání se nelze již dále odvolat
 • v případě nespokojenosti s rozhodnutím o odvolání může podatel podat příslušnému správnímu soudu žalobu na jeho zrušení.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine