Velikost textu

Jak podat stížnost


Způsob podání stížnosti:
 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v pracovní době
 • písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu
 • elektronické podání na oficiální e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu

Forma podání:
 • úřední formulář, resp. podání s náležitostmi
 • při žádosti podané ústně se na obecním úřadu pořizuje protokol

Náležitosti podání:
 • označení obecního úřadu, jemuž je podání určeno
 • jméno a příjmení (název právnického subjektu) stěžovatele
 • adresa trvalého pobytu (sídla právnického subjektu), datum narození (IČO)
 • věc: podání stížnosti
 • obsah podání - jasný a srozumitelný popis toho, čeho se stížnost týká
 • datum podání a podpis stěžovatele
       Upozornění: elektronické podání musí být podepsáno zaručeným
       elektronickým  podpisem; ten není vyžadován, pokud je elektronické podání
       do 5 dnů doplněno písemně nebo ústně do protokolu.

Řešení podání:

 • v souladu se směrnicí pro řešení stížností
 • o vyřízení podané stížnosti je stěžovatel vyrozuměn ve lhůtě do 30 dnů úředním přípisem

Opravný prostředek:
 • v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti může podatel podat stížnost na postup při vyřizování stížnosti ve lhůtě 15 dnů od doručení přípisu;
 • stížnost je možné podat i po marném uplynutí lhůty pro vyřízení stížnosti;
 • v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí stížnosti může podatel podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí;
 • opravné prostředky se podávají cestou obecního úřadu, který má povinnost ve lhůtě 15 dnů se k odvolání vyjádřit a postoupit jej nadřízenému správnímu orgánu, který  rozhodne ve lhůtě 30 dnů.

Náležitosti odvolání:
 • osobní identifikace (jako u podání)
 • uvedení toho, co požaduje přezkoumat, v čem spatřuje pochybení, čeho se odvoláním domáhá

Rozhodnutí o odvolání:

 • proti rozhodnutí o odvolání se nelze již dále odvolat
 • v případě nespokojenosti s rozhodnutím o odvolání může podatel podat příslušnému správnímu soudu žalobu na jeho zrušení.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 28.05.2024 000 11:50       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine