Velikost textu

Jak podat žádost o poskytnutí informace


Způsob podání žádosti o poskytnutí informace:
 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v pracovní době;
 • písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu;
 • elektronické podání na oficiální e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu.

Forma podání:
 • úřední formulář, resp. podání s náležitostmi;
 • při žádosti podané ústně se na obecním úřadu provede úřední zápis.

Náležitosti podání:
 • označení obecního úřadu, jemuž je podání utčeno;
 • jméno a příjmení (název právnického subjektu), který žádá o poskytnutí informace, adresa trvalého pobytu (sídla právnického subjektu), datum narození (IČO);
 • věc: podání žádosti o poskytnutí informace;
 • obsah podání – jasný a srozumitelný požadavek toho, jakou informaci žadatel požaduje, jaké dokumenty k poskytnutí informace vyžaduje;
 • datum žádosti, podpis žadatele.

Vyřízení žádosti:
 • v souladu se směrnicí pro poskytování informací;
 • žádost o poskytnutí informace se vyřizuje obvykle ve lhůtě 15 dnů od podání.  

Opravný prostředek:
 • v případě nespokojenosti s vyřízením žádosti může žadatel podat stížnost na postup při vyřizování žádosti ve lhůtě 15 dnů od doručení přípisu;
 • stížnost je možné podat i po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti;
 • v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí;
 • opravné prostředky se podávají cestou obecního úřadu, který má povinnost ve lhůtě 15 dnů se k odvolání vyjádřit a postoupit jej nadřízenému správnímu orgánu, který rozhodne ve lhůtě 30 dnů.
Náležitosti odvolání:
 • osobní identifikace (jako u podání);
 • uvedení toho, co požaduje přezkoumat, v čem spatřuje pochybení nebo neúplnost informace, čeho se odvoláním domáhá.

Rozhodnutí o odvolání:
 • proti rozhodnutí o odvolání se nelze již dále odvolat;
 • v případě nespokojenosti s rozhodnutím o odvolání může žadatel podat příslušnému správnímu soudu žalobu na jeho zrušení.


Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine