Velikost textu

Jak podat žádost o poskytnutí informace


Způsob podání žádosti o poskytnutí informace:
 • ústní podání osobně na adrese obecního úřadu v pracovní době;
 • písemné podání osobním nebo poštovním doručením na adresu obecního úřadu;
 • elektronické podání na oficiální e-mail obecního úřadu, resp. přes e-podatelnu.

Forma podání:
 • úřední formulář, resp. podání s náležitostmi;
 • při žádosti podané ústně se na obecním úřadu provede úřední zápis.

Náležitosti podání:
 • označení obecního úřadu, jemuž je podání utčeno;
 • jméno a příjmení (název právnického subjektu), který žádá o poskytnutí informace, adresa trvalého pobytu (sídla právnického subjektu), datum narození (IČO);
 • věc: podání žádosti o poskytnutí informace;
 • obsah podání – jasný a srozumitelný požadavek toho, jakou informaci žadatel požaduje, jaké dokumenty k poskytnutí informace vyžaduje;
 • datum žádosti, podpis žadatele.

Vyřízení žádosti:
 • v souladu se směrnicí pro poskytování informací;
 • žádost o poskytnutí informace se vyřizuje obvykle ve lhůtě 15 dnů od podání.  

Opravný prostředek:
 • v případě nespokojenosti s vyřízením žádosti může žadatel podat stížnost na postup při vyřizování žádosti ve lhůtě 15 dnů od doručení přípisu;
 • stížnost je možné podat i po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti;
 • v případě vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí;
 • opravné prostředky se podávají cestou obecního úřadu, který má povinnost ve lhůtě 15 dnů se k odvolání vyjádřit a postoupit jej nadřízenému správnímu orgánu, který rozhodne ve lhůtě 30 dnů.
Náležitosti odvolání:
 • osobní identifikace (jako u podání);
 • uvedení toho, co požaduje přezkoumat, v čem spatřuje pochybení nebo neúplnost informace, čeho se odvoláním domáhá.

Rozhodnutí o odvolání:
 • proti rozhodnutí o odvolání se nelze již dále odvolat;
 • v případě nespokojenosti s rozhodnutím o odvolání může žadatel podat příslušnému správnímu soudu žalobu na jeho zrušení.


Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 28.05.2024 000 11:50       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine