Velikost textu

Obecní vodovod a vodárny


Provozovatel: Obec Vonoklasy, Na Návsi 4, Vonoklasy, PSČ 252 28, IČ 00241822
Odpovědný zástupce: Petr Vávra, tel. 728 290 011
Správce
Jaroslav Jansa, tel. 733 106 521
Doba provozu: nepřetržitý

Obec nemá provoz obecního vodovodu jako předmět podnikání. Příjem z vodného využívá ve vodním hospodářství obce (údržba, oprava a provoz vodních zdrojů, vodáren a vodovodního řadu).

Obec Vonoklasy provozuje jeden vodovodní systém se dvěma samostatnými vodárnami.


Vodárna V Želebici

                                                        starý vrt                                                 nový vrt________
stav vrtu                        vyhlouben – zapojen                           vyhlouben – zapojen___    
rok vyhloubení vrtu                    1957                                                      2008__________
hloubka vrtu                                16,7 m                                                   90 m___________
vydatnost vrtu                              1,0 l/s      (prům. 0,6)                    1,4 l/s   (prům. 1,0)
                                                         86,4 m
³/den                             126,96 m³/den________
                                                    31.536 m
³/rok                              46.705 m³/rok________
vyrovnávací nádrž                
                                      45 m³___________                           


Vodárna U Kapličky:   

2010                                             starý vrt                                                 nový vrt________
stav vrtu                      vyhlouben – zapojen                          vyhlouben – zapojen___  
rok vyhloubení vrtu                1994                                                      2008_________     
hloubka vrtu                               60 m                                                      80 m__________  
vydatnost vrtu                         0,4 l/s      (prům. 0,3)                       0,8 l/s     (prům. 0,5)
                                                 34,56 m
³/den                                      69,12 m³/den________
                                               12.614 m
³/rok                                   25.229 m³/rok________
vyrovnávací nádrž                                                        16 m
³                                                        Ochranná pásma vodních zdrojů
Okolo každého vodního zdroje (vrtů) jsou stanoveny pásma hygienické ochrany (PHO) I. a II. stupně.

Ochranné pásmo I. stupně tvoří vždy hranici pozemku, na kterém se nachází vrty a vodárna. Celé ochranné pásmo musí být zbaveno všech zdrojů znečištění, je vždy oploceno a opatřeno tabulí s označením, že se jedná o PHO I. stupně. Je na něj přísný zákaz vstupu nepovolaným osobám. Prostor ochranného pásma musí být pokryt vhodným vegetačním pokryvem, nejčastěji zatravněným, který je pravidelně udržován. Na území ochranného pásma není dovoleno provádět zemní práce. Nesmí se znečišťovat krycí vrstvy, používat postřiky, toxické látky nebo trhaviny. Do ochranného pásma je nutné zamezit přístup zvířatům, platí zde přísný zákaz pasení.
 
Ochranné pásmo II. stupně představují pozemky, které obklopují/navazují na pozemek s ochranným pásmem I. stupně. V tomto pásmu je nepřípustná každá činnost, jejímž důsledkem by mohlo být znečištění zdroje podzemní vody. Na území ochranného pásma se musí zlikvidovat hnojiště, močůvkové jímky a žumpy, které fungují v rozporu se stavebními předpisy. Na území se nesmí skladovat odpady, vypouštět odpadní vody a provozovat zařízení, které by mohlo ovlivnit režim zvodněných vrstev. Rozsah zemědělského a zahradnického využití území se určuje podle specifických podmínek pásma. Platí zde zákaz plošného hnojení průmyslovými i animálními hnojivy. Přípravky pro chemickou ochranu lesa nebo rostlin se na území používají jen se souhlasem orgánů hygienické služby. V pásmu není dovoleno stanovat, tábořit, budovat sportoviště, parkovat, mýt a opravovat motorová vozidla. Účelem pásma je ochrana nejbližšího infiltračního území.


Vodárna v Žlebici                      parcelní čísla                 

_____________________________________________________________
PHO I. stupně                                  67/5    -    1308 m
²
_____________________________________________________________
PHO II. stupně                                  61, 66, 67/1,
672/2, stupně 61, 66, 67/1, 672/2, 
                                                             67/3, 67/6, 67/8, 184/2, 187,190/2, 193/2,  
                                                             507/4, 509, 547, 548, stavební: 17/1, 17/2, 17/3, 
                                                            19, 20, 21, 22, 23, 24
                                                            celková rozloha cca 9.443 m²
_____________________________________________________________
Vodárna U Kapličky                 parcelní čísla

_____________________________________________________________
PHO I. stupně                                     510/2 - 396 m²
_____________________________________________________________                                  
PHO II. stupně                                  282/2 (část), 282/2, 285/1, 285/2, 285/3,
                                                              285/4, 285/5, 285/10, 285/19, 285/23, 
                                                              285/29 (část), 288/1, 288/2, 288/4, 288/5,
                                                              288/6, 288/7, 288/8, 288/9, 288/10,
                                                              288/11, 288/12, 288/13, 288/16, 288/17,
                                                              288/18, 290/2 (část), 510 (část), stavební:
                                                              101, 103, 110, 171, 182, 183, 273, 283,  
                                                              305, 344, 351, 352
                                                              celková rozloha cca 39.210 m²                        
_____________________________________________________________ 
PHO Želebice.jpg (JPG 76.1 kB)   
PHO U Kapličky.jpg (JPG 50.56 kB)                      
                                                     

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine