Velikost textu

Výkon rady obce

 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Podle § 99, odst. (2), zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, v obci, kde se rada nevolí, vykonává pravomoc rady obce starosta.

 

Pravomoci rady obce vykonávané starostou (§ 102)

> připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce;
> zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu;
> provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce;
> řeší návrhy, připomínky a podněty předložené mu členy zastupitelstva obce;
> ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58);
> rozhoduje o uzavírání nájemních smluv;
> stanovuje pravidla pro přijímání petic, řeší stížnosti a připomínky občanů;
> schvaluje organizační řád obecního úřadu;
> plní úkoly stanovené zvláštními zákony;
> rozhoduje o ostatních záležitostech samostatné působnosti obce, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce.

 

Pravomoci starosty v podmínkách obce (§ 103)

> odpovídá za přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok;
> plní úkoly zaměstnavatele, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce, stanovuje jim rozsah a náplň práce i plat;
> spolupracuje s Policií ČR při zabezpečení místních záležitostí a veřejného pořádku;
> odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, zveřejňuje povinné informace a poskytuje požadované informace;
> zabezpečuje výkon přenesené působnosti;
> rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce, které vykonává v pravomoci rady obce;
> svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva obce, (spolu)podepisuje zápis;
> plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine