Velikost textu

Výkon rady obce

 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Podle § 99, odst. (2), zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, v obci, kde se rada nevolí, vykonává pravomoc rady obce starosta.

 

Pravomoci rady obce vykonávané starostou (§ 102)

> připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce;
> zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu;
> provádí rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce;
> řeší návrhy, připomínky a podněty předložené mu členy zastupitelstva obce;
> ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58);
> rozhoduje o uzavírání nájemních smluv;
> stanovuje pravidla pro přijímání petic, řeší stížnosti a připomínky občanů;
> schvaluje organizační řád obecního úřadu;
> plní úkoly stanovené zvláštními zákony;
> rozhoduje o ostatních záležitostech samostatné působnosti obce, které nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce.

 

Pravomoci starosty v podmínkách obce (§ 103)

> odpovídá za přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok;
> plní úkoly zaměstnavatele, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce, stanovuje jim rozsah a náplň práce i plat;
> spolupracuje s Policií ČR při zabezpečení místních záležitostí a veřejného pořádku;
> odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, zveřejňuje povinné informace a poskytuje požadované informace;
> zabezpečuje výkon přenesené působnosti;
> rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce, které vykonává v pravomoci rady obce;
> svolává a zpravidla i řídí zasedání zastupitelstva obce, (spolu)podepisuje zápis;
> plní další úkoly stanovené zákonem o obcích a zvláštními zákony.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine