Velikost textu

Obecní kanalizace a ČOV

Provozovatel: Obec Vonoklasy, Na Návsi 4, Vonoklasy, PSČ 252 28, IČ 00241822
Odpovědný zástupce: Aleš Voženílek
Správce:  Jakub Volf , tel.739 613 247
Doba provozu: nepřetržitý

Obec nemá provoz obecního vodovodu jako předmět podnikání. Příjem ze stočného využívá ve vodním hospodářství obce (údržba, oprava a provoz čistička odpadních vod a kanalizačních stok).

Obec Vonoklasy má vybudovanou síť kanalizačních stok, které jsou všechny napojeny jedinou na čističku odpadních vod.


Čistička odpadních vod:
Obec provozuje biologickou čističku odpadních vod BIO CLEANER BC 2X250. Čištění odpadních vod probíhá na biologické bázi (bakteriální suspenze) s mechanickým předčištěním (promíchávání a provzdušňování).


2010                                             první linka                                                druhá linka
_____________________________________________________________
stav                    vana se strojně technologickým zařízením                 bez zařízení
_____________________________________________________________
v provozu od                                  1998                                                         není v provozu
_____________________________________________________________
zdroj v EO                                        250                                                           250
_____________________________________________________________
kapacita                                          0,9 l/s                                                           0,9 l/s
                                                     77,76 m³/den                                             77,76 m³/den
                                                  28.382 m³/rok                                           28.382 m³/rok
_____________________________________________________________


Současné pokrytí (2010) pro připojených 128 objektů (č. p. + č. e.), 345 (přihlášených) obyvatel

                                                                                                                        35,92 m³/den                
                                                                                                                      13.110 m³/rok
Poznámka:
Výhledově se počítá ještě s třetí linkou a stejné kapacitě tak, aby byl v budoucnu pokryt zdroj znečištění 750 EO.                         


Hygienická pásma okolo čističky odpadních vod:
Okolo ČOV jsou stanovena hygienická pásma.
Vnitřní hygienické pásmo – p.č. st. 277 (252 m³) – oplocené, zákaz vstupu nepovolaným osobám
Vnější hygienické pásmo – p.č. 450/2, 451 (2.360m³ - bez omezení

Odpadni vody.jpg (JPG 78.16 kB)


         

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine