Velikost textu

Obecní kanalizace a ČOV

Provozovatel: Obec Vonoklasy, Na Návsi 4, Vonoklasy, PSČ 252 28, IČ 00241822
Odpovědný zástupce: Aleš Voženílek
Správce:  Jakub Volf , tel.739 613 247
Doba provozu: nepřetržitý

Obec nemá provoz obecního vodovodu jako předmět podnikání. Příjem ze stočného využívá ve vodním hospodářství obce (údržba, oprava a provoz čistička odpadních vod a kanalizačních stok).

Obec Vonoklasy má vybudovanou síť kanalizačních stok, které jsou všechny napojeny jedinou na čističku odpadních vod.


Čistička odpadních vod:
Obec provozuje biologickou čističku odpadních vod BIO CLEANER BC 2X250. Čištění odpadních vod probíhá na biologické bázi (bakteriální suspenze) s mechanickým předčištěním (promíchávání a provzdušňování).


2010                                             první linka                                                druhá linka
_____________________________________________________________
stav                    vana se strojně technologickým zařízením                 bez zařízení
_____________________________________________________________
v provozu od                                  1998                                                         není v provozu
_____________________________________________________________
zdroj v EO                                        250                                                           250
_____________________________________________________________
kapacita                                          0,9 l/s                                                           0,9 l/s
                                                     77,76 m³/den                                             77,76 m³/den
                                                  28.382 m³/rok                                           28.382 m³/rok
_____________________________________________________________


Současné pokrytí (2010) pro připojených 128 objektů (č. p. + č. e.), 345 (přihlášených) obyvatel

                                                                                                                        35,92 m³/den                
                                                                                                                      13.110 m³/rok
Poznámka:
Výhledově se počítá ještě s třetí linkou a stejné kapacitě tak, aby byl v budoucnu pokryt zdroj znečištění 750 EO.                         


Hygienická pásma okolo čističky odpadních vod:
Okolo ČOV jsou stanovena hygienická pásma.
Vnitřní hygienické pásmo – p.č. st. 277 (252 m³) – oplocené, zákaz vstupu nepovolaným osobám
Vnější hygienické pásmo – p.č. 450/2, 451 (2.360m³ - bez omezení

Odpadni vody.jpg (JPG 78.16 kB)


         

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine