Velikost textu

Turistika

Vonoklasy představují důležitou křižovatku turistických tras. Výchozím bodem je rozcestí Na návsi, kde se protíná hned pět z nich.

Červená

směr Zbraslav: Solopisky(2,5 km), Radotín(10 km), Zbraslav(13,5 km)
směr Karlštejn: hrádek Karlík(1,5km), Mořinka(3,5km), Karlštejn(7,5 km)

Modrá

směr Černošice: Nad Klučkem-rozc.(2,5 km), Černošice-ŽST(4 km) 
směr Srbsko: Roblín(2,5 km), Mořina(5,5 km), Srbsko (13 km)

Žlutá

(nové značení na mapách, v terénu ještě značená jako modrá)
Pekárkův mlýn (2km), Třebotov(4 km)

Zelená 

Karlík (2 km), Dobřichovice-ŽST(4,5 km)

Bývalá žlutá 

(v terénu ještě značená, na mapách již uvedena není) cesta z Černošic-Vráže, okolo památného dubu do Vonoklas, pokračující dále kolem hrádku Karlík do Mořinky až na hrad Karlštejn
Zajímavé lokality 

Zrušený lom Ve skále se pyšní odkryvem, u něhož je patrné vrásnění s lokálně protilehlým uložením vzedmutých vrstev mezi silurem a devonem s poměrně bohatou fosilní faunou (zvláště trilobitů a mlžů). Tu lze nalézt i na okolních polích a loukách. Odkrytý skalní masiv příroda dotváří tak, že vzniká jedinečný přírodní útvar. Vyskytují se zde bezobratlí a ptáci obývající skalní prostředí. Obdobně se formuje i nedůvodně opomíjený Koníčkův lom. Biologicky zajímavá je i nevelká vodní lokalita U louže, kde se zachovala skladba vodních rostlin a živočichů. S těmito osluněnými oblastmi kontrastuje zastíněné kaňonovité údolí potoka Kluček. Nejvýznamnější přírodní památkou je dub letní, křemelák rostoucí na jihovýchodní hranici katastru obce při cestě do Černošic – Vráže. Jedná se patrně o jeden z posledních hraničních dubů zbraslavského panství, jehož stáří se odhaduje zhruba na 600 let. Je chráněný jako památný strom.

Území vonoklaského katastru bezprostředně sousedí se dvěma přírodními rezervacemi a jednou přírodní památkou. Ty slouží k udržení původních ekosystémů a krajinné rovnováhy. V severovýchodně ležící (po žluté turistické značce) přírodní rezervaci Kulivá hora je možné obdivovat typické porosty skalních a travnatých stepí, které přechází v habrové a šípákové porosty. Cenná je zde i entomofauna. V severozápadně ležící (po červené turistické značce) přírodní rezervace Karlické údolí rostou dubohabrové háje a šípákové doubravy, v části i suťové lesy, stepní a skalní společenstva. Vyskytuje se zde kriticky ohrožená kolonie mravence lesního. U jihozápadně ležící (po zelené turistické značce) přírodní památky Krásná stráň jde o strmý svah s porostem zakrslých dubů na chudém podkladu silurských břidlic. Nachází se zde vzácná ještěrka zelená.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na email

Email *:

Jméno *:

Zrušení odebírání

Ke čtení dokumentů

MS Word Viewer
(soubory DOC)

Acrobat Reader
(soubory PDF)

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 10.08.2023 000 16:06       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine