Velikost textu

Turistika

Vonoklasy představují důležitou křižovatku turistických tras. Výchozím bodem je rozcestí Na návsi, kde se protíná hned pět z nich.

Červená

směr Zbraslav: Solopisky(2,5 km), Radotín(10 km), Zbraslav(13,5 km)
směr Karlštejn: hrádek Karlík(1,5km), Mořinka(3,5km), Karlštejn(7,5 km)

Modrá

směr Černošice: Nad Klučkem-rozc.(2,5 km), Černošice-ŽST(4 km) 
směr Srbsko: Roblín(2,5 km), Mořina(5,5 km), Srbsko (13 km)

Žlutá

(nové značení na mapách, v terénu ještě značená jako modrá)
Pekárkův mlýn (2km), Třebotov(4 km)

Zelená 

Karlík (2 km), Dobřichovice-ŽST(4,5 km)

Bývalá žlutá 

(v terénu ještě značená, na mapách již uvedena není) cesta z Černošic-Vráže, okolo památného dubu do Vonoklas, pokračující dále kolem hrádku Karlík do Mořinky až na hrad Karlštejn
Zajímavé lokality 

Zrušený lom Ve skále se pyšní odkryvem, u něhož je patrné vrásnění s lokálně protilehlým uložením vzedmutých vrstev mezi silurem a devonem s poměrně bohatou fosilní faunou (zvláště trilobitů a mlžů). Tu lze nalézt i na okolních polích a loukách. Odkrytý skalní masiv příroda dotváří tak, že vzniká jedinečný přírodní útvar. Vyskytují se zde bezobratlí a ptáci obývající skalní prostředí. Obdobně se formuje i nedůvodně opomíjený Koníčkův lom. Biologicky zajímavá je i nevelká vodní lokalita U louže, kde se zachovala skladba vodních rostlin a živočichů. S těmito osluněnými oblastmi kontrastuje zastíněné kaňonovité údolí potoka Kluček. Nejvýznamnější přírodní památkou je dub letní, křemelák rostoucí na jihovýchodní hranici katastru obce při cestě do Černošic – Vráže. Jedná se patrně o jeden z posledních hraničních dubů zbraslavského panství, jehož stáří se odhaduje zhruba na 600 let. Je chráněný jako památný strom.

Území vonoklaského katastru bezprostředně sousedí se dvěma přírodními rezervacemi a jednou přírodní památkou. Ty slouží k udržení původních ekosystémů a krajinné rovnováhy. V severovýchodně ležící (po žluté turistické značce) přírodní rezervaci Kulivá hora je možné obdivovat typické porosty skalních a travnatých stepí, které přechází v habrové a šípákové porosty. Cenná je zde i entomofauna. V severozápadně ležící (po červené turistické značce) přírodní rezervace Karlické údolí rostou dubohabrové háje a šípákové doubravy, v části i suťové lesy, stepní a skalní společenstva. Vyskytuje se zde kriticky ohrožená kolonie mravence lesního. U jihozápadně ležící (po zelené turistické značce) přírodní památky Krásná stráň jde o strmý svah s porostem zakrslých dubů na chudém podkladu silurských břidlic. Nachází se zde vzácná ještěrka zelená.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine