Velikost textu

Bioodpad

Do bioodpadu patří : posečená tráva, zbytky rostlin, listí, spadané ovoce, větve apod. 
 Bioodpad je možné na území obce likvidovat jen těmito způsoby : 

 1) Kompostováním na svém vlastním pozemku. 

2) Vlastním odvozem do sběrného místa ve „statku“.
         • Zde je možno bioodpad ukládat do přistaveného kontejneru nebo na přívěs traktůrku. Větve se ukládají na místo dle pokynů obsluhy sběrného místa. Přístup je možný v provozních hodinách.
         • Pro potřeby víkendového sečení bude navíc umístěn každé sobotní odpoledne volně přístupný kontejner nebo přívěs traktůrku před branou do „statku“. 

3) Vlastním odvozem přímo na plochu kompostárny (býv. silážní žlab). 
         • Přístup je možný po tel. dohodě s p. Baumrukem (tel. 737 923 514).

4) Využití služby OÚ – jednorázovým odvozem obecním traktůrkem z pozemku občanů.
         • Služba je zpoplatněna částkou 150,- Kč vč. DPH za jeden odvoz a je na  objednání u p. Baumruka (tel. 737 923 514). Objednatel si zajistí nakládku sám. 
 
5) Využití služby OÚ - pravidelným a hromadným odvozem obecním  traktůrkem z  pozemku občanů. 
         • Odvoz probíhá formou naplněných typizovaných pytlů s nálepkou OÚ Vonoklasy, které v určený čas občané provizorně umístí na veřejném prostranství před svým pozemkem. Pracovníci obecního úřadu v době odvozu pytle otevřou a vysypou obsah na korbu traktůrku. Prázdné pytle vrátí za plot objednatele.  
         • Odvoz probíhá celou sezónu (od 1. 4. do 15. 11.), každý týden, pravidelně každé pondělí ráno od 8:00. Celkem v sezóně je to 34 krát. 
         • Služba je zpoplatněna částkou 250,- Kč vč. DPH za pravidelný odvoz jednoho typizovaného plastového pytle za celou sezónu. Jeden  naplněný pytel vystačí  na cca 80 – 100 m2 posekaného trávníku při pravidelném týdenním sekání (záleží na vydatnosti zalévání).
         • Objednatel služby se přihlásí na obecním úřadě k celosezónnímu odvozu a obdrží příslušný počet plastových pytlů dle rozlohy zatravněné plochy svého pozemku. Službu lze objednat pouze celosezónně.  
         • Pytle jsou majetkem obecního úřadu. Pokud objednatel zjistí, že potřebuje více nebo méně pytlů, nahlásí to na obecním úřadě a „přikoupí“ si nebo „odhlásí“ počet pytlů dle svého uvážení. Peníze budou účtovány nebo vráceny v poměrné výši. Materiál pytle umožňuje při vhodném zacházení použití jednoho kusu na celou sezónu.  
         • Do pytlů patří pouze bioodpad ze zahrady objednatele (posečená tráva, zbytky měkkých rostlin, listí, spadané ovoce – jen v omezeném rozsahu tak, aby pytel vážil max 20 kg). Do pytlů se nesmí umísťovat zbytky jídel, ořezané větve,  tvrdé části rostlin (růže, keře) nebo jakýkoliv bioodpad, u kterého by hrozilo protržení pytle. Tento nevhodný obsah nebude odvezen.  

Věříme, že tyto možnosti budou stačit a občané si vyberou to nejvhodnější řešení.
Zároveň chceme zdůraznit, že jiná likvidace bioodpadu jako je např. vysypávání podél lesních cest, na opuštěné pozemky, zasypávání struh, příkopů atd.. je činnost nezákonná (je to v podstatě zakládání černých skládek)!! 
 
Apelujeme proto na zodpovědnost a uvědomělost občanů a prosíme: 
Likvidujte bioodpad pouze předepsaným způsobem a nehyzděte okolí obce vyhazováním bioodpadu po okolí !!!!. 

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine