Velikost textu

Směsný odpad


Směsný odpad je složka komunálního odpadu, která zůstane po vytřídění recyklovatelných materiálů v podobě domovních odpadků, také chladného popele z lokálního topení. Je odkládán do sběrných nádob – popelnic, které vyváží svozová firma.

Sběr a odvoz směsného odpadu je občany hrazen formou místního poplatku, v souladu s Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích (viz sekce Místní poplatky).

Směsný odpad – domovní odpadky a popel – svozová firma Rumplold, a.s. vyváží každý čtvrtek v ranních či dopoledních hodinách. Na tuto dobu je třeba naplněné popelnice dát na ulici před užívané nemovitosti nebo na určená sběrná místa pro směsný odpad.

Každá popelnice musí být označena číslem popisným (rodinné domy) nebo číslem evidenčním (rekreační objekty). Směsný odpad mimo nádoby lze dát do pytlů označených logem svozové firmy, které jsou k zakoupení na obecním úřadu (5,- Kč/kus). Jinak odložený směsný odpad (nádoba či pytel) nejsou pracovníci svozové firmy povinni vyvážet.

Likvidace směsného odpadu z chatových oblastí:

V chatové oblasti Na Vysoké sváží směsný odpad pracovník obce, a to každé pondělí v ranních či dopoledních hodinách. Majitelé nebo uživatelé rekreačních objektů provádí třídění recyklovatelného odpadu (papír, plast, sklo) a zbylé odpadky do samostatných obalů (pytlů či tašek). Pracovník svážející odpad není povinen odpad třídit nebo sbírat povalované odpadky ze země, vybírat je z nádob či sudů. Jednotlivé druhy odpadů musí byt v obalech. Směsný odpad z této lokality je svážen a odkládán do kontejneru, který je umístěn ve sběrném dvoru. Vyvážení provádí svozová firma Rumpold, a.s.

Směsný odpad z chatové oblasti Ve strouze se odkládá do kontejneru při cestě u této lokality. Stejně tak se odkládá směsný odpad v chatové oblasti V Bukovce, kde je kontejner umístěn při cestě do této lokality. Vyvážení těchto kontejnerů provádí rovněž svozová firma Rumpold, a.s.

Ostatní odpad (objemný, nebezpečný, železo apod.) ze všech chatových oblastí přijímá sběrný dvůr v provozní době. Odvoz objemného odpadu lze s pracovníkem obce individuálně domluvit. Automatický odvoz „všeho“ bez domluvy, není možný. Stavební odpad či odpad z podnikání si stavebníci či podnikatelé z chatových osad likvidují na vlastní náklady. 
 

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine