Velikost textu

Trvale platná výzva ke sběru odpadu

Vážení občané.

Podle údajů našich smluvních parterů každý občan našeho státu ročně vyprodukuje okolo 175 kg odpadu. Z toho je průměrně 38 kg papíru, 23 kg plastů, 16 kg skla, 5 kg nebezpečného odpadu, 31 kg bio-odpadu a 62 kg ostatního odpadu. Bude-li každý z nás poctivě odpad třídit a nebude jej vhazovat do nádob pro směsný odpad, zajistí další zpracování 113 kg vytříděného odpadu ročně. To představuje 113 kg, které nezůstanou ležet ladem na skládkách, ale dále se využijí. Nehledě na přínos pro obec, která získané prostředky využije ke zkvalitnění odpadového hospodářství.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE.

Směsný odpad patří do popelnic, tříděný odpad do označených kontejnerů, ostatní odpad do sběrného dvora. Není nutné vyhazovat jakýkoliv odpad na okraji cest, do roklí, v lese apod. Pro odložení veškerého odpadu obec vytvořila odpovídající podmínky tak, aby nebylo nutné vytvářet nové nebo zásobovat staré „černé skládky“.

Pečujme o přírodu a udržujme životní prostředí.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 04.04.2024 000 12:29       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine