Velikost textu

Provizorní sběrné místo


Provozovatel:    Obec Vonoklasy, Na Návsi 4, Vonoklasy, PSČ 252 28, IČ 00241822

Správce:               Miroslav Baumruk, tel. 737 923 514

Provozní doba:   pondělí   9:00 – 10:00
                                   čtvrtek 16:00 – 17:00
                                   sobota     8:00 -   9:00

Mimo provozní dobu: 
po telefonické domluvě se správcem.

Přijímaný odpad:   objemný odpad, kovy, elektrospotřebiče, elektrotechnika,  
nebezpečný odpad, pneumatiky – viz poutač na vratech statku.

Nepřijímaný odpad: odpad z podnikání právnických a fyzických osob všeho druhu;
stavební odpad od stavebníků všeho druhu.

Upozornění: Ponechávání odpadu v mimo provozní době za vraty provizorního          sběrného místa, z bezpečnostních i estetických důvodů, není možné.                                 Se správcem je dobré se telefonicky domluvit ne oboustranně vyhovující době odložení odpadu. Se správcem je rovněž možné telefonicky dohodnout odvoz objemného odpadu, nemají-li občané možnost vlastního odvozu.

Provizorní sběrné místo je zřízeno pouze pro občany obce Vonoklasy. Slouží výhradně ke sběru a odvozu odpadu vyprodukovaného na území obce.

Obec nemá sběr a odvoz odpadu jako předmět podnikání. Za odložení a likvidaci odpadu od občanů nevybírá poplatky, odevzdání odpadu do provizorního sběrného míst  je zdarma.

Získaná odměna + bonusy za shromáždění a recyklaci odpadů je příjmem obce. Příjem je součástí odpadového hospodářství obce, je využíván na úpravu sběrných míst, výměnu kontejnerů, platby svozovým firmám za odvoz apod.).


Provizorní sběrné místo  představuje vyhrazený prostor, kde mohou občané odevzdat odpady, které se nevejdou nebo se nehodí do běžných kontejnerů a popelnic na tříděný či směsný odpad. Prostor na provizorní sběrné místo získala obec pronájmem části statku Na návsi od vlastníka (E-Invest Group, a.s.), za což obec děkuje. V budoucnu se počítá s přemístěním sběrného místa (jako trvalého) mimo obec - do prostoru silážního žlabu, který pro tento účel zakoupila.


Jak správně třídit:
Odpad roztřiďte podle toho, co patří do jednotlivých kontejnerů. Dbejte rad i pokynů správce.


Objemný odpad
Jde o odpad, který kvůli svým rozměrům nelze odložit jinam, než do velkokapacitního kontejneru.
 • starý nábytek, skříně, skříňky, police, postele, válendy- vše rozebrané, matrace, molitan, sedací soupravy
 • PVC, linolea, podlahové krytiny
 • staré lyže, kola, věci na sport
 • kamenina, porcelán, keramika, umyvadla, záchodové mísy
 • veškeré věci z gumy, hadice, gumové předměty
 • novodur, bakelit, umělé hmoty
 • zrcadla, drátěné sklo, autosklo
 • kabely, elektromateriál apod.

Kovy
Kovy se odkládají do samostatného velkokapacitního kontejneru.
 • veškerý kovový šrot
 • hliníkové předměty
 • barevné kovy
 • kovové předměty z domácností, dílen a zahrad (hrnce, sudy, plechovky, apod.)
 • kovové součásti strojů a zařízení apod

Elektrospotřebiče
Velké elektrospotřebiče se odkládají na vyhrazenou plochu, elektrospotřebiče s charakterem nebezpečný odpad a menši elektrospotřebiče do uzamčeného prostoru.
 • elektrospotřebiče k chlazení a mrazení - ledničky, chladničky, mrazničky  patří do kategorie „nebezpečný odpad“ (obsahují freony)
 • mechanické a tepelné elektrospotřebiče - pračky, myčky, sušičky, teplovzdušná zařízení, jako vysoušeče, ventilátory, a pod.
 • tepelné elektrospotřebiče - sporáky, trouby, varné plotny na desky, žehličky, fritovací hrnce, varné konvice, elektrické pájky, zařízení na svařování plastů
 • mechanické - točivé elektrospotřebiče - odstředivky prádla, ventilátory, vysavače, mixéry, odšťavňovače, mlýnky, šicí stroje, vrtačky, brusky, pily, zahradní sekačky, obráběcí stroje
 • jiné elektrospotřebiče, které využívá indukci či mikrovlny - mikrovlnné trouby, indukční plotny, svařovací přístroje, a pod.

Elektrotechnika
Elektrotechnika se odkládá do uzamčeného prostoru.
 • televizory, monitory, počítače – patří do kategorie „nebezpečný odpad“
 • přehrávače, magnetofony, gramofony
 • veškerá zařízení k počítačové, audio a video technice
 • komunikační technika, telefony, mobily apod.

Nebezpečný odpad
Nebezpečný odpad je uzamčen v samostatném prostoru
 • ředidla a barvy, lepidla a pryskyřice, oleje a tuky, kyseliny a hydroxidy, také nádoby jimi znečistěné
 • zahradní chemie, foto chemikálie, rtuťové teploměry a rtuť, nádoby od sprejů
 • osvětlovací zařízení – zářivky, výbojky, žárovky všeho druhu
 • baterie a akumulátory všech typů
 • malé baterie a monočlánky lze odevzdat na obecním úřadu do samostatného boxu
 • prošlé léky a zdravotnický materiál lze odevzdat na obecním úřadu do speciálního boxu

Pneumatiky
Pneumatiky je možné odložit na vyhrazenou plochu.
 • Pneumatiky a duše z nákladních i osobních vozidel, motocyklů a kol

Bio-odpad
likvidace bio-odpadu není ještě uspokojivě dořešena – obci chybí místo na kompostování nebo skladování pro odvoz svozovou firmou; přesto lze odvoz ze zahrad domluvit telefonicky se správcem .
 • biologický odpad ze zahrad – větve, listí, plevel, tráva

Stavební odpad
Stavební suť, cihly, beton, střešní krytinu, cement, vápno, nepoužitou maltu, dlažbu a obklady z drobných rekonstrukcí si musí stavebník zlikvidovat na vlastní náklady. Sběrné místo stavební odpad nepřijímá.


Odpad z podnikání
Jakýkoliv odpad z podnikání si likviduje podnikatel na vlastní náklady. Sběrné místo odpad z podnikání nepřijímá.

Kontakt

Obec Vonoklasy
Na Návsi 4, Vonoklasy
PSČ 252 28    

+420 257 711 470    
obec@vonoklasy.cz

Najdete nás zde

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí
            10 – 18  hod
Úterý
              8 – 16  hod
Středa
            10 – 18  hod
Čtvrtek
               zavřeno
Pátek
              8 – 14  hod

   VEŘEJNÝ INTERNET
Přístup na veřejný internet
  v úředních hodinách

Novinky na emailZrušení odebírání

czech point   datové schránky   veřejný internet   karlštejnsko   životní situace   112   policie ČR   zdravotní služba   Hasičizdravotní služba    Zdravotnická zařízení

Čas poslední aktualizace: 28.05.2024 000 11:50       Oficiální stránky © 2011       webdesign: Origine